Izjava o davanju privole za skupljanje i suglasnosti za korištenje osobnih podataka u poslovne, marketinške i promotivne svrhe društva Corto Literary d.o.o.

Ispunjavanjem i slanjem kontakt forme podrazumijeva se da se slažete sa svim navodima u privoli i da dajete svoju izričitu, slobodnu i dobrovoljnu suglasnost društvu Corto Literary d.o.o. kao Voditelju zbirke podataka, da koristi Vaše osobne podatke poput:

 • Imena i prezimena
 • Broja telefona
 • OIB-a

za potrebe međusobne komunikacije i ostvarenje poslovnog odnosa.

Potvrđujete da ste obaviješteni da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka te da imate pravo u svakom trenutku podnijeti:

 • Zahtjev za uvid u podatke ili obradu podataka
 • Zahtjev za ispravak podataka
 • Zahtjev za zaborav
 • Zahtjev za brisanje podataka
 • Zahtjev za pojedinačno odlučivanje mimo automatiziranog procesa
 • Prigovor na podatke ili proces obrade

Zahtjeve podnosite Voditelju zbirke podataka na mail office@cortoliterary.com, a sve potrebne informacije u vezi s danim odnosno prikupljenim osobnim podacima možete dobiti i na mobitel +385 92 2385 943. Prigovor možete podnijeti Voditelju zbirke podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

Datum: 5. listopada 2020.

Politika privatnosti društva Corto Literary d.o.o.


Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu je stupila nova Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) s kojom dobivate više prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Corto Literary d.o.o. ovim dokumentom opisuje način skupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka, posjetitelja ovih stranica i potencijalnih partnera koji putem stranice pošalju upit. U nastavku su objašnjena i Vaša prava povezana s vašim podacima.
Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka dostupna je putem e-pošte office@cortoliterary.com odnosno putem telefona +385 92 2385 943.

Podaci koje prikupljamo


Podaci o pregledavanju internetske stranice

Posjetom naših internetskih stranica pohranjuju se informacije koje bi po svojoj prirodi putem obrade i povezivanja s trećim stranama mogle omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje: naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, vašu IP adresu, internetske stranice s koje nas posjećujete, internetske stranice koje posjećujete, vrijeme i trajanje vašeg posjeta, informacije o uređaju koji koristite (zaštitni znak, model, operativni sustav) i internetski preglednik.
Ti se podaci o upotrebi obrađuju kako bi naše usluge tehnički bile dostupne (na primjer, prilagodba uređaju koji koristite) te kako bi se otkrila i onemogućila zlouporaba. Osim toga, podatke upotrebljavamo u anonimnom obliku za statističke svrhe kao i za poboljšanje naše internetske stranice. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

Društvene mreže

Putem naših stranica u društvenim mrežama nudimo vam cjelovitu osobnu podršku. Podaci se koriste isključivo u svrhu odgovaranja na Vaš upit i ne prosljeđuju se trećim stranama. Pravni temelj za obradu osobnih podataka u kontekstu rješavanja Vašeg upita je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR. Da biste nas kontaktirali putem društvenih mreža, morate se registrirati u tim uslugama. Tvrtke koje stoje iza takvih usluga mogu eventualno obrađivati osobne podatke. Nemamo utjecaja na prirodu, opseg i obradu ovih podataka

Korištenje društvene mreže Facebook

Naša internetska stranica koristi dodatke (“plugins”) društvene mreže Facebook, kojim upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pregled dodataka za Facebook i njihov izgled možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Kada posjetite stranicu naše internetske stranice koja sadrži takve dodatke, Vaš se preglednik povezuje izravno s Facebook poslužiteljima. Sadržaj usluge prenosi Facebook izravno u vaš preglednik i integrira se na stranicu. Putem ove integracije, Facebook prima informacije koje je Vaš preglednik pristupio odgovarajućoj stranici naše internetske stranice, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) prenijet će se s Vašeg preglednika izravno na Facebook poslužitelj u SAD-u i pohranjivati tamo. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može odmah dodijeliti posjet našoj internetskoj stranici na vaš Facebook profil. Ako međusobno komunicirate putem ove usluge, primjerice ostavite komentar, te se informacije također prenose izravno na poslužitelja Facebooka i pohranjuju se tamo. Informacije će također biti objavljene na Facebook profilu i prikazane Vašim Facebook prijateljima. Napominjemo da kao vlasnik i upravitelj naših internetskih stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka i načinu na koji ih koristi Facebook. Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnja obrada i korištenje podataka koje vrši Facebook utvrđeni su njihovim pravilima zaštite privatnosti, stoga molimo pogledajte pravila o privatnosti Facebooka na www.facebook.com. Ako ne želite da Facebook izravno dodijeli podatke prikupljene putem internetske stranice na Vaš Facebook profil, morate se odjaviti s Facebooka prije nego što posjetite našu internetsku stranicu. Možete potpuno spriječiti učitavanje Facebook usluge na vaš preglednik, npr. s “Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

Korištenje društvene mreže LinkedIn

Voditelj obrade podataka: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irska („LinkedIn”). Dodatne informacije potražite na internetskoj stranici pravila privatnosti servisa LinkedIn na adresi http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Podaci koje prikupljamo pri postavljanju upita i ispunjavanja kontakt forme

Osobne podatke koje prikupljamo pri postavljanju Vašeg upita i ispunjavanja kontakt forme su: ime i prezime, adresa, kontakt telefon za komunikaciju, e-mail, osobni identifikacijski broj (OIB) za izdavanje R1 računa, ostali osobni podatci koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje tijekom poslovne suradnje.

Osobne podatke obrađujemo u svrhu:

 • Pružanja naših usluga što uključuje komuniciranje s vama u vezi pružanja usluga, odgovaranje na vaše upite, sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora te izdavanja računa za izvršenu uslugu.
 • U svrhu marketinške komunikacije (uključujući obavijesti o novim uslugama i nadogradnjama postojećih usluga i događajima koje organiziramo).
 • Vaši podaci će se ustupiti trećim osobama samo kada to opravdava zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati posredovanje vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi).
 • Provođenja pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do Vašeg opoziva.

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke:

 • ako su potrebni za obračun troškova radova, a možemo ih obrađivati samo do zastare tražbina u skladu s općim propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi
 • u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja
 • ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača i dr.).

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju.

Zaštita osobnih podataka

Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja ili slučajnog gubitka provodimo sve tehničke i organizacijske, sigurnosne postupke u skladu s našim mogućnostima i pravilima Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka tako da osiguramo da samo ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup Vašim osobnim podacima i to samo onda kada je to potrebno i u skladu sa svrhom prikupljanja osobnih podataka.

Primjeri takvih postupaka su:

 • praćenje, pregled i održavanje IT infrastrukture
 • izrade sigurnosnih kopija
 • zaštita računala antivirusnim programima
 • pravilo otvaranja e-pošte iz nepoznatih izvora
 • itd.

Nijedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti u potpunosti siguran. Kao posljedica toga, iako provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne možemo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s internetske stranice te nismo odgovorni za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Vaša prava


Pravo na pristup osobnim podacima

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti pristup Vašim osobnim podatcima.

Pravo na ispravak (dopunu, izmjenu) netočnih osobnih podataka

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na zaborav, odnosno brisanje osobnih podataka

U bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, ali Vas molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Obrada podataka nužna je za zaključenje poslovne suradnje s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora. Ako nam ne dostavite te podatke, nećemo biti u stanju ispuniti svoje obveze prema Vama niti ćemo moći s Vama zaključiti ugovor.

Pravo na prigovor u vezi s obradom osobnih podataka

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.

Pravo na žalbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, Selska cesta 136, 10000 Zagreb i nadzornom tijelu unutar Europske unije (EU).
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate pitanja u vezi s Vašim osobnim podacima, obratite nam se slanjem zahtjeva koji se tiču provođenja prava u vezi s osobnim podacima u pismenom obliku na adresu e-pošte office@cortoliterary.com.
Odgovorit ćemo na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava, vezan za gore navedene osobne podatke, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva.