Dostava

Troškovi dostave

Dostava za sve narudžbe iznad 300 kuna (39,82€) kupljene u www.hermes-naklada.com internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 300 kuna (39,82€) iznosi 25 kuna (3,32€). Rok isporuke za područje Republike Hrvatske jest tri radna dana, osim za pošiljke koje se dostavljaju na otoke za koje ne postoje pravodobne i redovite prometne veze te se navedeni rok isporuke produžuje za dva radna dana. U rokove isporuke ne računaju se: dan prijama narudžbe, vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja, vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Prodavatelja, subote i nedjelje te praznici i blagdani po hrvatskim propisima. Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo Vas da to napišete pod „Napomena“ kako bismo mogli Vašu želju mogli prenijeti dostavnoj službi.

Proces dostave

Dostavu vrši kurirska služba DPD. Knjige će biti zapakirane tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja narudžbe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja. Cijene dostave istaknute su na www.hermes-naklada.com i u njima je sadržan pripadajući PDV.

Status narudžbe

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na e-mail o statusu njegove pošiljke.

Povrati

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja www.hermes-naklada.com (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, Narodne novine, br. 41/2014, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača). Sukladno članku 77., stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i vraća se zajedno s računom te pripadajućim sadržajem. Corto Literary d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu zbog umanjenja vrijednosti proizvoda. Potrošač snosi trošak povrata robe.

Pravo na povrat

Nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). Prodavatelj odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Pregled proizvoda i vidljivi nedostaci

Kupac je dužan primljeni proizvod pregledati na uobičajeni način ili ga dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Skriveni nedostaci

Kad se, nakon što je Kupac zaprimio proizvod, pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje proizvoda, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

Jednostrani raskid ugovora

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Corto Literary d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Izjavu je potrebno poslati poštom na Corto Literary d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na office@cortoliterary.com. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Corto Literary d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Corto Literary d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Corto Literary d.o.o., Ulica Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 092 2385 943 ili se javi na office@cortoliterary.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.